Επικοινωνία

Δεχόμαστε τα μηνύματά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου για σχόλια, ερωτήσεις και προτάσεις σχετικά με το έργο.

Συντονιστής του Έργου

Dr. Χρήστος Μαλαβάζος
HYPERTECH SA
Τηλέφωνο: +30 210 6179441
E-mail:

Σημείωση: Τα προσωπικά σας δεδομένα διαφυλάσσονται και δεν παρέχονται σε τρίτους χωρίς την έγγραφή σας συγκατάθεση.

Last Update: 12/02/2015 15:27