Νέα του Έργου

Νέα του Έργου

ECOBUILDING Αφίσα - Ανανεωμένη Έκδοση

Αναρτήθηκε από Site Admin

Επισυναπτόμενα (0)

Η δεύτερη ανανεωμένη έκδοση της Αφίσας ECOBUILDING έχει αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του έργου, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για τα κίνητρα του έργου αλλά και τους πιλοτικούς χώρους εφαρμογής. Η αφίσα είναι διαθέσιμη στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Πλήρης Δημοσίευση

Νέα του Έργου

Πλάνο εγκατάστασης εξοπλισμού στις πιλοτικές εγκαταστάσεις

Αναρτήθηκε από Site Admin

Επισυναπτόμενα (0)

Οι κοινές συνάντησεις μεταξύ ΕΚΕΤΑ, ΠΡΙΣΜΑ, EUROMEDICA και KLEEMANN πραγματοποιήθηκαν για την τελική επιλογή των πιλοτικών χώρων, όπου και θα τοποθετηθεί το δίκτυο αισθητήρων. Η πρώτη συνάντηση έλαβε χώρα στις πιλοτικές εγκαταστάσεις της KLEEMANN και ακολούθως στη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης-EUROMEDICA, στις 3-4 Φεβρουαρίου 2015.

Πλήρης Δημοσίευση

Νέα του Έργου

Δεύτερη Προγραμματισμένη Συνάντηση στις Εγκαταστάσεις ΠΡΙΣΜΑ

Αναρτήθηκε από Site Admin

Επισυναπτόμενα (0)

Η δεύτερη τεχνική συνάντηση του έργου φιλοξενήθηκε από την ΠΡΙΣΜΑ ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης, στις 26 Ιανουαρίου 2015.

Πλήρης Δημοσίευση

Νέα του Έργου

Ενημέρωση των πιλοτικών χρηστών για το ECOBUILDING

Αναρτήθηκε από Site Admin

Επισυναπτόμενα (0)

Η πρώτη συνάντηση για την ενημέρωση των τελικών χρηστών, πραγματοποιήθηκε στις πιλοτικές εγκαταστάσεις της KLEEMANN και της Γενικής Κλινικής EUROMEDICA στις 20-21 Νοέμβριου 2014.

Πλήρης Δημοσίευση

Νέα του Έργου

Πρώτη Προγραμματισμένη Συνάντηση στις Εγκαταστάσεις ΑΤΛΑΝΤΙΣ

Αναρτήθηκε από Site Admin

Επισυναπτόμενα (0)

Η πρώτη επίσημη τεχνική συνάντηση του έργου φιλοξενήθηκε από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ στη Θεσσαλονίκη στις 17 Νοέμβριου 2014.

Πλήρης Δημοσίευση

Νέα του Έργου

Ενημερωτικό Φυλλάδιο ECOBUILDING

Αναρτήθηκε από Site Admin

Επισυναπτόμενα (1)

Το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του ECOBUILDING και παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του έργου και τους στόχους του,

Πλήρης Δημοσίευση

Νέα του Έργου

Αφίσα του έργου ECOBUILDING

Αναρτήθηκε από Site Admin

Επισυναπτόμενα (1)

H επίσημη αφίσα του έργου ECOBUILDING έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ECOBUILDING και παρέχει πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο και τους στόχους του έργου.

Πλήρης Δημοσίευση

Νέα του Έργου

Επιλογή Επιχειρησιακών Σεναρίων και Σεναρίων Χρήσης

Αναρτήθηκε από Site Admin

Επισυναπτόμενα (0)

Μια λίστα από επιχειρησιακά σενάρια και σενάρια χρήσης είναι το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας μεταξύ των εταίρων του έργου.

Πλήρης Δημοσίευση

Νέα του Έργου

Επιλογή Πιλοτικών Εγκαταστάσεων για το ECOBUILDING

Αναρτήθηκε από Site Admin

Επισυναπτόμενα (0)

Παρουσίαση πιλοτικών χώρων που επιλέχθηκαν κατόπιν έρευνας και ελέγχων, κατά τα αρχική περίοδο του έργου,ώστε να πραγματοποιηθεί η εφαρμογή των υποδομών ανάπτυξης στα πλαίσια του έργου ECOBUILDING.

Πλήρης Δημοσίευση

Νέα του Έργου

Ενημερωτικό Δελτίο για τους στόχους του ECOBUILDING

Αναρτήθηκε από Site Admin

Επισυναπτόμενα (1)

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου για τους στόχους του έργου 1/11/2013

Πλήρης Δημοσίευση