Νέα του Έργου

Ενημερωτικό Δελτίο για τους στόχους του ECOBUILDING

Posted on by Site Admin

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου για τους στόχους του έργου 1/11/2013

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμού κτηρίων το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της ενεργειακής συμπεριφοράς των ανθρώπων που εργάζονται και κινούνται εντός των κτηρίων, για τον καθορισμό λεπτομερών ενεργειακών προφίλ αυτών, επιτρέποντας την αναγνώριση συσχετισμών και εξαρτήσεων μεταξύ των ενεργειακών καταναλώσεων των κτηρίων, των επιχειρησιακών διαδικασιών που εκτελούνται και των προτιμήσεων των χρηστών για τη διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων άνεσης στον εργασιακό χώρο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο πατήστε εδώ.

Attachments