Νέα του Έργου

Επιλογή Πιλοτικών Εγκαταστάσεων για το ECOBUILDING

Posted on by Site Admin

Παρουσίαση πιλοτικών χώρων που επιλέχθηκαν κατόπιν έρευνας και ελέγχων, κατά τα αρχική περίοδο του έργου,ώστε να πραγματοποιηθεί η εφαρμογή των υποδομών ανάπτυξης στα πλαίσια του έργου ECOBUILDING.

Το σχέδιο υλοποίησης και η επιλογή των χώρων μελετώνται ήδη από τα πρώτα στάδια του έργου, προκειμένου να εξασφαλισθεί τη λειτουργικότητα τους αλλά και η ικανότητα τους να ανταποκριθούν στις προϋπόθεσεις εγκατάστασης του αυτόματου συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου.
Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκαν οι παρακάτω εγκαταστάσεις:

1.Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης: Η Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης (EUROMEDICA) αποτελεί μια εκτενή εγκατάσταση με πολλούς χώρους διαφορετικών χρήσεων αλλά και ενεργειακής απόδοσης. Παράλληλα, η συνεχής ανθρώπινη δραστηριότητα, λόγω της 24-ωρης εξυπηρέτησης ασθενών, χρήζει τους χώρους της κατάλληλους για την εφαρμογή διαφόρων υποδομών με στόχο την αυτόματη παρακολούθηση των χρηστών του κτιρίου.

2.KLEEMANN HELLAS: H εταιρία KLEEMAN αποτελεί ένα σύνθετο κτιριακό συγκρότημα με ποικίλες ενεργειακές απαιτήσεις και ανάγκες. Το σύστημα σε αυτή την περίπτωση θα αξιολογηθεί σε ένα περιβάλλον έντονα βιομηχανικό.