Νέα του Έργου

Πλάνο εγκατάστασης εξοπλισμού στις πιλοτικές εγκαταστάσεις

Posted on by Site Admin

Οι κοινές συνάντησεις μεταξύ ΕΚΕΤΑ, ΠΡΙΣΜΑ, EUROMEDICA και KLEEMANN πραγματοποιήθηκαν για την τελική επιλογή των πιλοτικών χώρων, όπου και θα τοποθετηθεί το δίκτυο αισθητήρων. Η πρώτη συνάντηση έλαβε χώρα στις πιλοτικές εγκαταστάσεις της KLEEMANN και ακολούθως στη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης-EUROMEDICA, στις 3-4 Φεβρουαρίου 2015.

Οι προϋποθέσεις και ο σχεδιασμός για την επιτυχή υλοποίηση των Σεναρίων Εφαρμογής απαιτούν τη συνεχή παρακολούθηση των χώρων, προκειμένου να εντοπισθούν οι ιδιατερότητές του και να διασφαλιστεί η βέλτιστη επιλογή των υπό μελέτη περιοχών.

Στο πλάνο εγκατάστασης, μελετώνται οι αισθητήρες που θα εγκατασταθούν στον κάθε χώρο ξεχωριστά παρουσιάζοντας τη χρηστικότητά τους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Το σύνολο του εξοπλισμού που θα εφαρμοστεί στις εγκαταστάσεις παρουσιάζεται:

1. Αισθητήρες Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση του αριθμού των ατόμων σε ένα χώρο, καθώς επίσης και για την αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα.
2. Αισθητήρες Κίνησης για τον αυτόματο έλεγχο του φωτισμού σε σχέση με την πληρότητα του χώρου στις εγκαταστάσεις των γραφείων.
3. Αισθητήρες/Ελεγκτές Φωτισμού οι οποίοι κατανέμονται στην επιφάνεια του δωματίου για τον έλεγχο του φωτισμού. Οι συνθήκες φωτισμού θα πρέπει να μετρούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους χώρους εργασίας (τραπέζια συνεδριάσεων και γραφεία).
4. Αισθητήρες/ Ελεγκτές Θερμοκρασίας στην επιφάνεια του δωματίου και των κλιματιστικών μονάδων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της θερμοκρασίας.
5. Αισθητήτρες Aνθρώπινης παρουσίας για τον έλεγχο της πληρότητας των χώρων με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.