Νέα του Έργου

Ενημέρωση των πιλοτικών χρηστών για το ECOBUILDING

Posted on by Site Admin

Η πρώτη συνάντηση για την ενημέρωση των τελικών χρηστών, πραγματοποιήθηκε στις πιλοτικές εγκαταστάσεις της KLEEMANN και της Γενικής Κλινικής EUROMEDICA στις 20-21 Νοέμβριου 2014.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εταίροι του έργου ενημέρωσαν τους τελικούς χρήστες για τους στόχους του ECOBUILDING, τα αναμενόμενα αποτελέσματα αλλά και τoν εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στους πιλοτικούς χώρους μαζί με τις απαραίτητες οδηγίες για τη σωστή αξιοποίησή του.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση σχετικά με τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών με την κατάλληλη επιλογή αισθητήρων.

Οι πιλοτικοί χρηστές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείμενο εξέτασης του έργου και είχαν την ευκαιρία να θέσουν όλα τα ερωτήματά τους για την παρουσία του εξοπλισμού στους χώρους εργασίας.