Νέα του Έργου

Αφίσα του έργου ECOBUILDING

Posted on by Site Admin

H επίσημη αφίσα του έργου ECOBUILDING έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ECOBUILDING και παρέχει πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο και τους στόχους του έργου.

Ένας περιορισμένος αριθμός έντυπου υλικού θα παραχθεί και θα μοιραστεί στον κοινό, με σκοπό την κάλυψη των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του έργου.

Attachments