Νέα του Έργου

Ενημερωτικό Φυλλάδιο ECOBUILDING

Posted on by Site Admin

Το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του ECOBUILDING και παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του έργου και τους στόχους του,

Το ενημερωτικό αυτό φυλλάδιο έχει σκοπό να προωθήσει τις ιδέες του έργου στο ευρύ κοινό και κυρίως στους πιλοτικούς χρήστες, οι οποίοι με την ενεργή συμμετοχή τους συμβάλλουν στην επιτυχημένη εφαρμογή του ECOBUILDING.

Attachments