Νέα του Έργου

ECOBUILDING Αφίσα - Ανανεωμένη Έκδοση

Posted on by Site Admin

Η δεύτερη ανανεωμένη έκδοση της Αφίσας ECOBUILDING έχει αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του έργου, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για τα κίνητρα του έργου αλλά και τους πιλοτικούς χώρους εφαρμογής. Η αφίσα είναι διαθέσιμη στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Ένας συγκεκριμένος αριθμός θα εκτυπωθεί για τις εκδηλώσεις και δρώμενα που συμμετέχει το έργο ECOBUILDING.

Για να κατεβάσετε την αφίσα, μπορείτε να πατήσετε εδώ.