Δρώμενα

Παρουσίαση του ECOBUILDING στο EUROMAINTENANCE 2015

Posted on by Site Admin

Στις 1 και 2 Απριλίου του 2015 η Antwerp Expo, στην Αμβέρσα στο Βέλγιο, φιλοξένησε το πρώτο συνέδριο Special EuroMaintenance, μια πρωτοβουλία της EFNMS (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εθνικών Εταιρειών Συντήρησης) υπό την αιγίδα της Easyfairs. Το συνέδριο αυτό έδωσε έμφαση στην κατάρτιση του τεχνικού-βιομηχανικού κύκλου μέσα από 6 ειδικά σεμινάρια σχετικά με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και την αξιοπιστία.

Το ECOBUILDING εκπροσωπήθηκε από την ATLANTIS και παρουσίασε τις δυνατότητες και τα οφέλη που παρέχει, καθώς και ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθυνόταν τόσο σε διαχειριστές κτιρίων όσο σε απλούς χρήστες.