Δρώμενα

Συμμετοχή του ECOBUILDING στο Technology Forum στo Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Posted on by Site Admin

Την Παρασκευή στις 8 Μαΐου 2015 το ECOBUILDING συμμετείχε, εκπροσωπούμενο από την ATLANTIS και το ΙΠΤΗΛ, στο Technology Forum που έγινε στο αμφιθέατρο τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ) και την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής παρουσιάστηκαν οι στόχοι, οι εφαρμογές, οι τεχνολογίες και τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, τόσο στους βιομηχανικούς φορείς όσο στους ερευνητικούς οργανισμούς και το ευρύτερο κοινό που συμμετείχε στην εκδήλωση.

Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ