Δρώμενα

Παρουσίαση του ECOBUILDING στην Ανοιχτή Μέρα ΙΠΤΗΛ

Posted on by Site Admin

Την Παρασκευή στις 15 Μαΐου 2015 το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ διοργάνωσε μια Ανοιχτή Μέρα (Open Day) προκειμένου να παρουσιάσει τα ερευνητικά του επιτεύγματα στην επιστημονική κοινότητα και στο ευρύτερο κοινό. Πάνω από 100 άτομα συμμετείχαν στην εκδήλωση και πληροφορήθηκαν για την έρευνα και τα έργα του ινστιτούτου μέσα από βίντεο, παρουσιάσεις και διαδραστικά demos.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ECOBUILDING, καθώς το κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου, αλλά και τον κτιριακό εξοπλισμό που απαιτείται. Επιπλέον, το κοινό είχε τη δυνατότητα να δει από κοντά και να αλληλεπιδράσει με κάποια εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, όπως την εκπαιδευτική πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας.

Παρακάτω επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα.

Attachments