Δρώμενα

Παρουσίαση του ECOBUILDING στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια ΕΚΕΤΑ

Posted on by Site Admin

Την Πέμπτη στις 18 Ιουνίου 2015 το ΕΚΕΤΑ διοργάνωσε εκδήλωση για τον εορτασμό των 15 χρόνων λειτουργίας του, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό του Κέντρο και περιείχε ομιλίες, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, περιήγηση στην έκθεση τεχνολογιών του ΕΚΕΤΑ και επισκέψεις στα επιμέρους εργαστήρια. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσημοι προσκεκλημένοι, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι του κέντρου και το ευρύτερο κοινό.

Στην έκθεση τεχνολογιών συμμετείχε και το ECOBUILDING, όπου παρουσιάστηκαν από το ΙΠΤΗΛ οι στόχοι, τα επιτεύγματα, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου (π.χ. πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας, εργαλεία ανίχνευσης και καταγραφής της ανθρώπινης παρουσίας κ.α.).

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης επισυνάπτεται παρακάτω.

Attachments