Σχετικά με το Έργο

Σύνοψη του Έργου ECOBUILDING
Τίτλος: Ανθρωποκεντρική Βελτιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης Επιχειρηματικών Κτιρίων
Κωδικός Έργου: 11ΣΥΝ_6_1119
Εθνική Δράση:Πρόγραμμα «Συνεργασία 2011»- Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς

Προϋπολογισμός:
Συνολικός Προϋπολογισμός: €1.850.000
Δημόσια Χρηματοδότηση: €1.455.329

Χρονοδιάγραμμα:
Ημερομηνία Έναρξης: 15/10/2013
Διάρκεια: 20,5 μήνες

Last Update: 13/03/2015 17:04